TAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş  
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

1. AMAÇ VE VERİ SORUMLUSU

İşbu “Ziyaretçi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu TAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş (“TAT TEKSTİL”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, 2. Organize San. Bölgesi K.Maraş Yolu Üzeri No:12, 27600 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde mukim, TAT TEKSTİL tarafından veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

TAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş    

İnternet Adresi

:

http://www.tattekstil.com

Telefon Numarası

:

0342 337 40 40

Adres

:

2. Organize San. Bölgesi K.Maraş Yolu Üzeri No:12, 27600 Şehitkamil/GAZİANTEP

 

 

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, TAT TEKSTİL ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, acil durum yönetim süreçlerinin oluşturulması ve takibi ile gerekli olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları ile sınırı olarak TAT TEKSTİL tarafından işlenebilecektir.

TAT TEKSTİL, ziyaretçilerin kişisel verilerini, doğrudan ziyaretçinin kendisi tarafından temin etmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan formlar aracılığıyla ve sair yollarla veri toplanmakta ve bu veriler işlenmektedir.

TAT TEKSTİL ziyaretlerinde TAT TEKSTİL’e ait wi-fi ağının kullanımı neticesinde 5651 sayılı Kanun kapsamında yer sağlayıcı konumunda olan Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amacıyla wi-fi kullanıcılarına ait trafik bilgileri de ayrıca işlenecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ziyaretçilerin kayıt bilgileri (Adı-Soyadı, Araç Plakası, Firma Adı )

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

 1. Ziyaretçi kayıtları vasıtasıyla toplanabilmektedir.
 2. Ziyaretçinin kaydı esnasında elektronik ortamda giriş kayıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

 

 

 

 

Kişisel Veri Kategorisi

iletişim Bilgisi

Ziyaretçilerin telefon, iş adresi, iş telefonu, e –posta adresi

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

 1. Ziyaretçi kayıtları vasıtasıyla toplanabilmektedir.
 2. Ziyaretçinin kaydı esnasında elektronik ortamda giriş kayıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Görsel Veri

Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

Kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

 

 

Kişisel Veri Kategorisi

Fiziksel Mekan Güvenliği

Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları, bina/ofis giriş çıkış kayıtları

Kişisel Verinin Nereden

Elde Edildiği

 1. 1.Ziyaretçi kayıtları  vasıtasıyla toplanabilmektedir.
 2. Ziyaretçinin kaydı esnasında elektronik ortamda giriş kayıt sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Denetim ve güvenliğin sağlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

 

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

İnternet Erişim Kayıt Log'ları (Şirket ağı üzerinden internete erişen ziyaretçiler için), IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Ziyaretçilerin kullanıcı adları, TC kimlik no, son login tarihleri, IP bilgileri vb)

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1. Ziyaretçi kayıtları veya wi-fi erişimi için sağlanan bağlantı vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Denetim ve güvenliğin sağlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği ayrıca Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak TAT TEKSTİL fiziksel mekanlarının ziyaret edilmesi, tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla, wi-fi erişimi neticesinde bağlantı sağlanması ve güvenlik kamera kayıtları suretiyle toplanmaktadır.

 

 

Kişisel verilerinizin, KVKK Kanunu madde 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ

Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. İşyeri bina yönetimi tarafından yerleştirilen kameralardaki görüntü kayıtlarınız ve TAT TEKSTİL bina yönetimine verdiğiniz kimlik bilgileriniz veri sorumlusu sıfatıyla işyeri bina yönetimi tarafından tutulmakta ve işlenmektedir.

5. HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu 2. Organize Sanayi Bölgesi K.Maraş Yolu Üzeri No:12, 27600 Şehitkamil/GAZİANTEP /TÜRKİYE adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak tattekstil@hs01.kep.tr  KEP adresine iletebilir veya e-posta adresiniz üzerinden [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret alınabilir. İlgili kişiler, şirketimize başvuru yaptıktan sonra, söz konusu başvuruya ilişkin yanıttan memnun kalmazlarsa Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyet yoluna gidebilirler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş    

Mersis No

:

0830028391900014

İletişim Linki

:

http://www.tattekstil.com/contact.aspx

Adres

:

2. Organize San. Bölgesi K.Maraş Yolu Üzeri No:12, 27600 Şehitkamil/GAZİANTEP